Universitat d'Alacant

Ir a contenido
Logo UA
Realizar búsqueda
MENU

Qualsevol persona física o jurídica pot comprovar la validesa i l'autenticitat d'un document electrònic produït per la Universitat d'Alacant a través d'aquest formulari. Per a això, només cal introduir el codi de confrontació electrònica que podrà trobar en tots els documents electrònics emesos per la universitat i que podrà trobar en la franja del marge esquerre, com es mostra marcat en color roig en la il·lustració.

Una vegada introduït el codi i després de la verificació d'aquest, s'accedirà a una pantalla amb un breu resum del document. En aquesta pantalla, hi ha d'un enllaç per a veure el document original íntegrament.

Acceiu al validador de documents electrònics de la Universitat d'Alacant

Validación de documentos