Universitat d'Alacant

Ir a contenido
Logo UA
Realizar búsqueda
MENU

REQUISITS TèCNICS
PeR A LA REALItZACIÓ DE TRàMITS

Per a poder iniciar un tràmit administratiu telemàtic, el vostre equip ha de tenir els elements següents :

Podeu accedir mitjançant un Certificat Digital a través del sistema Cl@ve d'identitat electrònica per a administracions .

Ordinadors provistos de sistema operatiu Microsoft Windows , Linux i OSX . També amb dispositius Android i dispositius iOS .

Navegadors Internet Explorer 8 i posteriors, Mozilla Firefox 3 i posteriors, Google Chrome i Apple Safari . En general, qualsevol navegador compatible amb HTML5 , CSS3 i JavaScript .

Adobe Acrobat Reader (versions 8 i posteriors).

Podeu comprovar la configuració correcta del navegador i els certificats en VALIDE , l'aplicació de validació de firma i certificats en línia i demostrador de serveis de @firma.

Configuració del
navegador

Certificat de
seu electrònica

L'autenticitat de la Seu Electrònica de la Universitat d'Alacant està garantida per un certificat digital emès per l'Associació per a les Xarxes Transeuropees d'Investigació i Educació (TERENA - GÉANT) a través de REDIRIS. L'objectiu primordial d'aquests certificats de CA (Autoritat de Certificació) és identificar i autenticar fefaentment la Seu Electrònica.

A més del que s'ha exposat anteriorment, aquest certificat de Seu permet l'establiment d'una connexió segura entre el navegador dels ciutadans usuaris i el lloc web de la Seu Electrònica de manera que la comunicació entre els dos es produeix xifrada, fet que evita la possible  intercepció per tercers de la informació intercanviada i assegura la identitat de tots dos extrems durant la connexió.

Habitualment, els certificats emesos per TERENA estan reconeguts per defecte en els navegadors web més habituals. En cas contrari, el navegador mostrarà un missatge d'alerta de seguretat que ens avisarà que el lloc web no és de confiança. Aquest problema se soluciona d'una manera senzilla: amb la instal·lació en el navegador web els certificats CA de TERENA - GÉANT  que es poden trobar en la pàgina web de REDIRIS.

Podeu accedir a la informació completa dels certificats i segells utilizats en aquesta seu electrònica.

Ús dels certificats

Podeu obtenir informació sobre aquests en les pàgines web dels proveïdors respectius, especialment si cal algun element addicional per a poder fer-ne ús.