Universitat d'Alacant

Ir a contenido
Logo UA
Realizar búsqueda
MENU
Registro electrónico

El Registre Electrònic permet a la ciutadania la presentació d'escrits, comunicats i sol·licituds per mitjans electrònics sobre assumptes que siguen competència de la Universitat d'Alacant. 

El Registre Electrònic forma part de la Seu Electrònica de la Universitat d'Alacant [ https://seuelectronica.ua.es ]. Els documents presentats a través d'aquest tenen plena validesa jurídica. Qualsevol persona pot presentar documents a través del Registre Electrònic sempre que tinguen signatura electrònica avançada (DNI electrònic o  certificat de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana).

Els usuaris enregistrats en UACloud poden accedir a molts d'aquests procediments sense necessitat de certificat, mitjançant la identificació únicament del seu usuari i contrassenya.

Per a presentar qualsevol sol·licitud a la Universitat d'Alacant, accediu al procediment d' Instància Genèrica

Per a qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de registre electrònic o presencial pots posar-te en contacte amb el Registre General de la Universitat d'Alacant