Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda

El 16 de desembre del 2011 va entrar en vigor el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), que obliga als òrgans de contractació a difondre, a través d'Internet, el seu perfil de contractant, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seua activitat contractual.

La difusió, a través d'aquest perfil, de la informació relativa als procediments d'adjudicació de contractes complirà els efectes previstos en el Títol I del Llibre III d'aquesta Llei.

 

Així doncs, aquest espai informa sobre les licitacions que convoca la Universitat d'Alacant, agrupades en els partats  següents :

 
Plataforma de contratación del estado
Tots els procediments estan publicats en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Per a consultar els contractes publicats per la  Universitat d'Alacant cal posar aquest terme en el camp Nom O. Contractació del formulari de recerca de la Plataforma de contractació del Sector Públic .